Ostatné

ANOP

asociácia na ochranu poškodených

 

ANOP – je spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku a Nemecku.

Našou prioritou je pomáhať ľuďom - ľuďom, ktorí pomoc potrebujú.

Aj vy ste sa ocitli v situácií, kedy si neviete pomôcť sami ? 

V spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriu zariadime všetko za Vás.

Spoločnosť sa vyslovene špecializuje na vymáhanie škôd od poisťovní a na celkový právny servis ohľadne škôd spôsobených pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch, ale aj úrazoch, ktoré boli spôsobené z nedbanlivosti iných osôb ( napr. pád na zladovateľnom chodníku atď.), tragických následkov pri dopravných nehodách.

Rovnako medzi vymáhanie škôd patrí aj nezákonné zadržiavanie, tzv. väzobné stíhanie .

Okrem už uvedeného je spoločnosť ochotná pomôcť aj vo veciach ako sú napr.

  • vymáhanie pohľadávok a celkový právny servis
  • sprostredkovanie právneho zastúpenia v trestných, či obchodných sporoch

ostatné činnosti sú na základe individuálnych dohôd .

To, čo je podstatné pri spoločnosti ANOP s.r.o.  je skutočnosť že u nás :

sa vopred nič neplatí - všetky trovy na vyriešenie Vašich starostí znáša spoločnosť

ANOP s.r.o. - Vy platíte iba v prípade úspechu, a to vždy len z čiastky, ktorú Vám spoločnosť

ANOP s.r.o. vymohla - odmeny resp. provízie sa VŽDY počítajú percentuálne zo získanej

čiastky vo Váš prospech ! V tomto sme na trhu jedineční !

V prípade neúspechu všetky trovy znáša spoločnosť JM credit s.r.o. !

Za toto všetko vrátane zastúpenia renomovanou advokátskou kanceláriou vopred nič neplatíte!

Za toto všetko vrátane zastúpenia renomovanou advokátskou kanceláriou platíte iba v prípade ak bola spoločnosť ANOP - Asociácia na ochranu poškodených úspešná, teda až v čase, kedy Vám bude finančné odškodnenie vyplatené zo strany povinného- v prípade neúspechu znáša spoločnosť všetky trovy na Vaše právne zastúpenie ako aj všetky trovy spoločnosti .

 

E - mailový kontakt : anop@jmr.sk

Tel. kontakt : 0910 291 854, 036 /63 45 353

Poštová adresa :

ANOP s.r.o.

Mlynská 2

Levice

934 01

 

 

 

 

 

Naše projekty