Cenník

ANOP asociácia na ochranu poškodených

ANOP – je spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku a Nemecku.

Našou prioritou je pomáhať ľuďom - ľuďom, ktorí pomoc potrebujú.

Aj vy ste sa ocitli v situácií, kedy si neviete pomôcť sami?

V spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriou zariadime všetko za Vás.

1. Pravidlo cenníku :

Každý klient spoločnosti ANOP s.r.o. platí iba v prípade úspešného zakončenia obchodného prípadu
( len vtedy, ak sme Vám pomohli, resp. ak sme boli úspešní!  )

2. Pravidlo cenníku :

Spoločnosť, ani iná osoba jej menom konajúca, nie je oprávnená požadovať od klienta akékoľvek finančné plnenie ( odmenu ) vopred.

3. Pravidlo cenníku :

Služby spoločnosti sú uhrádzané vždy percentuálne zo získaných finančných prostriedkov pre nášho klienta ! ( Garancia profesionality )

E - mailový kontakt : anop@jmr.sk
Tel. kontakt : 0910 291 854, 036 /63 45 353

Poštová adresa :

 ANOP s.r.o.
  Mlynská 2
934 01 Levice   

Naše projekty